Skip to main content

Algemene voorwaarden

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendomsrecht op de goederen blijft berusten bij Taqs Holding BV en gaat pas over op de opdrachtgever nadat de koopprijs voor de goederen volledig betaald en ontvangen is door Taqs Holding BV.

Garantie (alleen van toepassing op eindgebruikers, niet op wederverkopers)
Standaard 365 dagen vervangende hardware garantie op originele Cisco, Dell, HP Enterprise, HP Aruba en Ruckus Wireless producten.
Niet geldig voor schade door overspanning, vocht of gebruikersschade.